Öncü Uygulamalar

Bir İnci Anaokulunda uygulanan öncü uygulamalarEğitim Programları

Okul öncesi eğitim müfredatında yer alan tüm etkinliklerin zenginleştrilmeye ihtiyaç duyulduğu bir gerçek. Bizler Zümre Toplantılarımızda aylık olarak hazırladığımız ders programlarında, yavrularımızın ilgi ve ihtiyaçlarını göze alarak her yaş grubuna yönelik planlama yapıyoruz. Buna yönelik branş dersleri haricinde aşağıdaki etkinlikler planlanıyor. Türkçe etkinlikleri, Oyun etkinlikleri, Drama etkinlikleri, Müzik etkinlikleri, Fen matematik etkinlikleri, Serbest zaman etkinlikleri, Sanat etkinlikleri, Belirli gün ve haftalar etkinlikleri

1

Enderun Atölyesi

Waldorf Okulları, Einstein Konsepti, STEM Yaklaşımı, Mitra Modeli, Montessori, Reggio Emilia, Gibi eğitim yaklaşımlarından hareketle oluşturduğumuz “ENDERUN ATÖLYEMİZDE” neler var neler.... Araştırma becerileri köşesi, Mekanik kontrüksiyon köşesi, Mimarlık tasarım köşesi, Doğa araştırmaları köşesi, Akıl oyunları köşesi, Bul tak oyunları köşesi, Fen köşesi, Müzik köşesi

2

Branş Dersler

Enderun Atölyesi, Değep (Değerler Eğitimi), Yabancı Dil, Jimnastik, Yüzme, Akıl Zeka Oyunları, Duyu motor etkinlikleri, Günlük yaşam becerileri, Montessori oyunları

3

Değep Değerler Eğitimi

Okulumuzun Olmazsa Olmaz, Kıymetli Dersi Bir İnci anaokulu olarak okulda çok önemsediğimiz bir ders olan değerler eğitimi dersinde eğitimci, çocukların ruhlarına bir teneffüs yaptırarak kaybetmeye yüz tuttuğumuz değerlerimizi yeniden canlandırmayı hedefliyor. Başkalarının derdini kendine dert etmek, onlara yardım etmek, her zaman gördüğümüz çok normal gelen çiçeklere, ağaçlara, yağmura farklı bakabilmek, çiçekten o çiçeği yapan harika Sanatçıyı görebilmek, hissedebilmek ve daha bir sürü şey... Bir İnci’de Değerler Eğitimi ANLATILMAZ, YAŞANIR...

4

Yabancı Dil

Anaokulumuzda İngilizce Dil Etkinliğinin temel amacı İngilizce’yle ilk kez tanışan çocuklarımıza İngilizce’yi sevdirmek ve diğer kültür ve dillere karşı farkındalık oluşturmak ve hoşgörü uyandırmaktır. Hedefimiz, çocuklarımız okul sıralarında yerlerini almadan önce Türkçe Dil Etkinliklerinin yanısıra ,İngilizcede de sağlam bir temel oluşturmaktır. İkinci bir dil edinmek için kritik bir yaşta olan çocuklarımıza İngilizce en zevkli ve en eğlenceli şekilde kazandırılmaktadır.Yapılan araştırmalarda okul öncesi dönemde yabancı dil öğrenen çocukların, matematiksel algıda ,mantıksal bağ kurmada ve problem çözümlerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.

5

Akıl Zeka Oyunları

Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir. Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirilebileceğini gösterir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Çocuk zeka oyunlarında bir şeyler öğrendikçe ve zekasını, bilgi ve becerisini kullanarak kazanmaya başladıkça, kendine güveni artar. Yeteneklerini, bilgi ve zekasını ölçme fırsatı bulur. Kendini ve sınırlarını tanır. Eksik yönlerini görür ve geliştirmek için neler yapabileceği üzerinde düşünür. Kendi başına, büyüklerinden bağımsız bir şekilde karar vermeyi ve verdiği kararın sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenir. Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir. Bu da çocuğun ders çalışırken veya okulda öğretmenini dinlerken konsantre olmasına yardımcı olur. Zeka ve bilgisinin işe yaradığını gören çocuk, bunları geliştirmek için çalışacaktır.

6

Cimnastik

Cimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle erken başlanabilen bir spor olan, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır. Cimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Cimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Her sporbranşı belli orandadenge,esneklik ,kuvvet, koordinasyon, sürat, çeviklik, dinamizim ve dayanıklılık gibi temel motorik özellikleri içerir. Cimnastiğin tüm branşların temeli sayılmasının nedeni motorik özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran ve gelişimini sağlayan tek branş olmasıdır.

7

Yüzme

Yüzme, diğer spor dallarına göre hem çok daha eğlenceli hem de tehlikesi daha az bir spordur. Vücut kaslarını bir bütün olarak çalıştırdığı için çocukların gelişim dönemlerinde tüm sporlardan daha faydalı olmaktadır. Hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden hem de iyi bir kişilik gelişimi ve ruh sağlığı bakımından yararlı. Çocuk spor yoluyla çevresini tanır , iletişim kurar, kendine güveni artar. Psikolojik açıdan da kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya güdülenebilmeyi öğrenir.Çocuklarda yüzme öğrenimi eğitmen tarafından alındığında, yüzme sporunun fiziksel etkileri daha doğru ve etkin hissedilmektedir, yüzme eğitiminde öncelikle nefes ve suda durma çalışmaları yaptırılırken oyun ağırlıklı bir program izlenir. Bu sayede çocuklar daha temelden nefes kontrolüne ve suda duruşa dair doğru temellerle ilerleyebilmektedir.

8

PDR/ Aile Danışmanlığı

Psikolojik gelişim takibi Çocuklarımızın psikolojik gelişimleri yani sosyal, duygusal, kişisel ve davranışsal gelişimleri yuva ortamında yakından takip edilir.Çocuk doğal ortamında; oyun oynarken, uyurken, yemek yerken rahat gözlem yapılabilir; busayede çocukların, en az fiziksel gelişimleri kadar önemli olan psikolojik gelişimleri de kontroledilir. Önleyici danışmanlık, sorunlar oluşmadan, henüz ufak bir soru işareti iken önlemeyi sağlayan bir sistemdir.Çocuğun, gelişim takibi sırasında farkedilen ufak problemler, profesyonel yardım gerektirecek duruma gelmeden, yuva ve aile ortamında uygulanacak basit önlemler ile probleme dönüşmeden önlenir. Gelişim testi uygulamaları Çocuğumuzun gelişimiyle ilgili bir gecikme şüphesi söz konusu ise standardize edilmiş testler yardımıyla çeşitli alanlardaki gelişimi değerlendirilir ve gerekli terapi veya eğitim sürecine yönlendirilir. Gelişim Raporları Çocuklarımızın çeşitli gelişim alanlarındaki durumlarıyla ilgili olarak raporlar hazırlanıp ailelerimize sunulur. 1 . sınıfa hazırlık görüşmeleri Çocuklarımıza METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ uygulanarak durum tespiti yapılır. Rapor aileye sunulur. Gerekli görüşmeler yapılır.

9

Bizimle iletişime geçin sizin İnciniz de Bir İnci Anaokulları’nda yerini alsın…