BİRİNCİ’MİZ

Vicdanın ışığı  ahlaki temellere , Aklın aydınlanması ise  fen ilimlerine dayanır. En mükemmel başarılar ve yükselişler  İkisinin birleşmesinden  ortaya çıkar. Evrensel değerlerle ulusal değerleri bütünleştirip kainattaki ahengi modelleyerek mükemmele doğru ilerlemek ise Bir İnci Anaokulunun en önemli hedefleri arasındadır.

HER ÇOCUK BİR İNCİDİR

‘Her Çocuk Bir İncidir, Her İnci bir mucizedir’ sloganıyla ,  çocuklar kadar cıvıl cıvıl bir mekanda, ana kucağı kadar sıcak bir atmosferde ,yağmur damlası kadar temiz kalpleri incilere dönüştürmek için  Bir İnci Ailesi olarak 2009 yılında  Keçiören Sanatoryum caddesinde kurumumuzu yavrularımızın hizmetine açtık.

Yoğun talepler üzerine KEÇİÖREN şubemizi 2300 m2’lik yeni yerleşkesine taşıdık. 12 yıllık deneyimimizle inciler yetiştirip geleceğe ışık tutmak için buradayız.

Biz Kimiz?

Öncü Uygulamalar

Eğitim Programları

Okul öncesi eğitim müfredatında yer alan tüm etkinliklerin zenginleştrilmeye ihtiyaç duyulduğu bir gerçek. Bizler Zümre Toplantılarımızda aylık olarak hazırladığımız ders programlarında, yavrularımızın ilgi ve ihtiyaçlarını göze alarak her yaş grubuna yönelik planlama yapıyoruz.

Buna yönelik branş dersleri haricinde aşağıdaki etkinlikler planlanıyor. Türkçe etkinlikleri, Oyun etkinlikleri, Drama etkinlikleri, Müzik etkinlikleri, Fen matematik etkinlikleri, Serbest zaman etkinlikleri, Sanat etkinlikleri, Belirli gün ve haftalar etkinlikleri

Enderun Atölyesi

Waldorf Okulları, Einstein Konsepti, STEM Yaklaşımı, Mitra Modeli, Montessori, Reggio Emilia, Gibi eğitim yaklaşımlarından hareketle oluşturduğumuz “ENDERUN ATÖLYEMİZDE” neler var neler…. Araştırma becerileri köşesi, Mekanik kontrüksiyon köşesi, Mimarlık tasarım köşesi, Doğa araştırmaları köşesi, Akıl oyunları köşesi, Bul tak oyunları köşesi, Fen köşesi, Müzik köşesi

Değep Değerler Eğitimi

Okulumuzun Olmazsa Olmaz, Kıymetli Dersi Bir İnci anaokulu olarak okulda çok önemsediğimiz bir ders olan değerler eğitimi dersinde eğitimci, çocukların ruhlarına bir teneffüs yaptırarak kaybetmeye yüz tuttuğumuz değerlerimizi yeniden canlandırmayı hedefliyor. Başkalarının derdini kendine dert etmek, onlara yardım etmek, her zaman gördüğümüz çok normal gelen çiçeklere, ağaçlara, yağmura farklı bakabilmek, çiçekten o çiçeği yapan harika Sanatçıyı görebilmek, hissedebilmek ve daha bir sürü şey…

Bir İnci’de Değerler Eğitimi ANLATILMAZ, YAŞANIR…

Akıl - Zeka Oyunları

Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır.

Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir. Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirilebileceğini gösterir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Çocuk zeka oyunlarında bir şeyler öğrendikçe ve zekasını, bilgi ve becerisini kullanarak kazanmaya başladıkça, kendine güveni artar. Yeteneklerini, bilgi ve zekasını ölçme fırsatı bulur. Kendini ve sınırlarını tanır.

Eksik yönlerini görür ve geliştirmek için neler yapabileceği üzerinde düşünür. Kendi başına, büyüklerinden bağımsız bir şekilde karar vermeyi ve verdiği kararın sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenir. Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir. Bu da çocuğun ders çalışırken veya okulda öğretmenini dinlerken konsantre olmasına yardımcı olur. Zeka ve bilgisinin işe yaradığını gören çocuk, bunları geliştirmek için çalışacaktır.

Yabancı Dil

Okul öncesi eğitim müfredatında yer alan tüm etkinliklerin zenginleştrilmeye ihtiyaç duyulduğu bir gerçek. Bizler Zümre Toplantılarımızda aylık olarak hazırladığımız ders programlarında, yavrularımızın ilgi ve ihtiyaçlarını göze alarak her yaş grubuna yönelik planlama yapıyoruz.

Buna yönelik branş dersleri haricinde aşağıdaki etkinlikler planlanıyor. Türkçe etkinlikleri, Oyun etkinlikleri, Drama etkinlikleri, Müzik etkinlikleri, Fen matematik etkinlikleri, Serbest zaman etkinlikleri, Sanat etkinlikleri, Belirli gün ve haftalar etkinlikleri

Cimnastik

Cimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle erken başlanabilen bir spor olan, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır. Cimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır.

Cimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Her sporbranşı belli orandadenge,esneklik ,kuvvet, koordinasyon, sürat, çeviklik, dinamizim ve dayanıklılık gibi temel motorik özellikleri içerir. Cimnastiğin tüm branşların temeli sayılmasının nedeni motorik özelliklerin tamamını bünyesinde barındıran ve gelişimini sağlayan tek branş olmasıdır.

Yüzme

Yüzme, diğer spor dallarına göre hem çok daha eğlenceli hem de tehlikesi daha az bir spordur. Vücut kaslarını bir bütün olarak çalıştırdığı için çocukların gelişim dönemlerinde tüm sporlardan daha faydalı olmaktadır. Hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden hem de iyi bir kişilik gelişimi ve ruh sağlığı bakımından yararlı.

Çocuk spor yoluyla çevresini tanır , iletişim kurar, kendine güveni artar. Psikolojik açıdan da kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya güdülenebilmeyi öğrenir.

Çocuklarda yüzme öğrenimi eğitmen tarafından alındığında, yüzme sporunun fiziksel etkileri daha doğru ve etkin hissedilmektedir, yüzme eğitiminde öncelikle nefes ve suda durma çalışmaları yaptırılırken oyun ağırlıklı bir program izlenir. Bu sayede çocuklar daha temelden nefes kontrolüne ve suda duruşa dair doğru temellerle ilerleyebilmektedir.

PDR/ Aile Danışmanlığı

Psikolojik gelişim takibi Çocuklarımızın psikolojik gelişimleri yani sosyal, duygusal, kişisel ve davranışsal gelişimleri yuva ortamında yakından takip edilir. Çocuk doğal ortamında; oyun oynarken, uyurken, yemek yerken rahat gözlem yapılabilir; bu sayede çocukların, en az fiziksel gelişimleri kadar önemli olan psikolojik gelişimleri de kontrol edilir.

Önleyici danışmanlık, sorunlar oluşmadan, henüz ufak bir soru işareti iken önlemeyi sağlayan bir sistemdir. Çocuğun, gelişim takibi sırasında fark edilen ufak problemler, profesyonel yardım gerektirecek duruma gelmeden, yuva ve aile ortamında uygulanacak basit önlemler ile probleme dönüşmeden önlenir.

Gelişim testi uygulamaları Çocuğumuzun gelişimiyle ilgili bir gecikme şüphesi söz konusu ise standardize edilmiş testler yardımıyla çeşitli alanlardaki gelişimi değerlendirilir ve gerekli terapi veya eğitim sürecine yönlendirilir. Gelişim Raporları Çocuklarımızın çeşitli gelişim alanlarındaki durumlarıyla ilgili olarak raporlar hazırlanıp ailelerimize sunulur. 1 . sınıfa hazırlık görüşmeleri Çocuklarımıza METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ uygulanarak durum tespiti yapılır. Rapor aileye sunulur. Gerekli görüşmeler yapılır.

Etkinliklerimiz

At Binme

At Binme

Tem 01, 2017

Bir İnci Anaokulu Yaz okulu programının ilk etkinliği at çiftliğinde at binmeyle başlıyor.
Huzurevi Gezisi

Huzurevi Gezisi

Tem 15, 2017

Bir İnci Anaokulu, öğrencilerini huzur evine ziyarete götürüyor…
Mavi Göl Pikniği

Mavi Göl Pikniği

Tem 22, 2017

Bir İnci Anaokulu, öğrencilerini Mavi göle pikniğe götürüyor…

Haberler & Duyurular